Compressed range
antibacterial odour protection

Nový systém spreja

Tým, že sa redukuje množstvo hnacieho plynu potrebného na uvoľnenie rovnakého množstva produktu, stlačené aerosóly vydržia tak isto dlho a fungujú tak isto dobre ako bežný aerosól.

Active Protection

Menej odpadu

Stlačením našich antiperspirantov do menších obalov sa používa menej kovu, takže to má menší dopad na životné prostredie.

Active Protection

Vylepšený dizajn

Stlačené aerosóly sú ľahšie a lepšie prenosné, a zároveň moderné balenie je pohodlné na uchopenie a použitie.