Skip to content
เรโซนา แอดวานซ์ ไวท์เทนนิ่ง โรลออน 50มล.

เรโซนา แอดวานซ์ ไวท์เทนนิ่ง โรลออน 50มล

ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา แอดวานซ์ ไวท์เทนนิ่ง โรลออน มาพร้อมกับการปกป้องที่คุณวางใจ ด้วยเทคโนโลยีโมชั่นเซนส์™ ช่วยให้คุณสดชื่น แห้งสบาย หอมนาน ลดเหงื่อ 48ชม. และมีส่วนผสมของน้ำมันดอกทานตะวัน ให้ผิวใต้วงแขนกระจ่างใสใน 7 วัน
50 มล

รู้จักเรโซนาเพิ่มเติม