Skip to content
เรโซนา แอดวานซ์ ไวท์เทนนิ่ง เฟรช โรส โรลออน 50มล

เรโซนา แอดวานซ์ ไวท์เทนนิ่ง เฟรช โรส โรลออน 50มล

ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา แอดวานซ์ ไวท์เทนนิ่ง เฟรช โรส โรลออน หอมกลิ่นเฟรช โรส มีส่วนผสมของวิตามินอี และ ริโคริช ให้วงแขนกระจ่างใสขึ้น 3 เท่า พร้อมปกป้องยาวนาน 48 ชม.
50 มล

รู้จักเรโซนาเพิ่มเติม