Skip to content
เรโซนา ดิลิเชียส สเปรย์ 150มล.

เรโซนา ดิลิเชียส สเปรย์ 150มล

ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา ดิลิเชียส มาพร้อมกับการปกป้องที่คุณวางใจ ด้วยเทคโนโลยีโมชั่นเซนส์™ ช่วยให้คุณสดชื่น แห้งสบาย หอมนาน ลดเหงื่อ 48ชม. เสน่ห์หอมหวาน น่าหลงใหล
150 มล

รู้จักเรโซนาเพิ่มเติม