Skip to content
เรโซนา คอตตอน ดราย โรลออน 50 มล.

เรโซนา คอตตอน ดราย โรลออน 50 มล

ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา คอตตอน ดราย โรลออน มาพร้อมกับการปกป้องที่คุณวางใจ ด้วยเทคโนโลยีโมชั่นเซนส์™ ช่วยให้คุณสดชื่น แห้งสบาย หอมนาน ลดเหงื่อ 48ชม.
50 มล

รู้จักเรโซนาเพิ่มเติม