Skip to content
เรโซนา คอตตอน ดราย สเปรย์ 150 มล.

เรโซนา คอตตอน ดราย สเปรย์ 150 มล

ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา คอตตอน ดราย มาพร้อมกับการปกป้องที่คุณวางใจ ด้วยเทคโนโลยีโมชั่นเซนส์™ ช่วยให้คุณสดชื่น แห้งสบาย หอมนาน ลดเหงื่อ 48ชม.
150 มล

รู้จักเรโซนาเพิ่มเติม