Skip to content
เหงื่อเย็นอาจเป็นสัญญาณของอาการเจ็บป่วยได้

" />
เหงื่อออกตอนนอน

เหงื่อเย็น

เหงื่อเย็นไม่ได้เกิดขึ้นจากอากาศที่เย็นหรือร้อนอบอ้าว

เหงื่อเย็นเกิดขึ้นจากกลไกการปกป้องของร่างกาย เมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงและตกอยู่ในภาวะผิดปกติ โดยเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเกิดอาการ กลัว เจ็บปวด ช๊อค หายใจติดขัด หรือน้ำตาลในเลือดต่ำ

บางรายมีประสบการณ์กับภาวะเหงื่อเย็นจากการเป็นหวัดหรือตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อท่วมร่างกายเมื่อมีไข้ หรือจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากเกินไป

หากคุณกำลังประสบปัญหาเหงื่อเย็นออกทุกวันหรือทุกคืน คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเช็คอาการที่เกิดขึ้น หากคุณมีเหงื่อเย็นหรือภาวะเหงื่อออกตอนกลางคืนและมีอาการหายใจติดๆ ขัดๆ ผิวซีด วิงเวียนศรีษะ และรู้สึกอ่อนล้า นั่นอาจหมายถึงปัญหาสุขภาพหรือมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

จะหยุดภาวะเหงื่อเย็นได้อย่างไร?

หากคุณไม่สามารถอธิบายได้ว่าคุณมีอาการเหงื่อเย็นนี้ได้อย่างไร นี่อาจเป็นเพราะสัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น คุณจึงควรไปพบเเพทย์ผู้ชาญให้เร็วที่สุด

รู้จักเรโซนาเพิ่มเติม